Street Food

En els darrers anys la moda el street food ha anat en augment, a Barcelona per exemple no hi ha esdeveniment que no tingui caravanes de menjar pel seu voltant. Tant a festivals de moda com la 080, teatrals tipus el Grec, o festes especials com els Vespres de la UB estan repletes de tacos, hamburgueses, hot dogs,…